pozadie
Posledná zmena: 27.06.2017

Kurz Pedikér / Pedikérka - Liptovský Mikuláš

Miesto realizácie kurzu:Ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš
Kurz sa poskytuje: Liptovský Mikuláš
Cena kurzu (cena s DPH):852 EUR
Poznámka k cene:Možnosť preplatenia Úradom práce prostredníctvom REPAS-u, samoplatci možná zľava 30 % v závislosti od počtu ľudí v kurze.
Popis akreditácie:3418/2015/46/4
Dátum vydania akreditácie:29.05.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Popis kurzu: Absolvent vzdelávacieho programu má po ukončení kurzu vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania nôh klasickou pedikúrou, pomocou prístroja na suchú pedikúru, vedomosti o kožných chorobách a chorobách nechtov, ortopedických ochoreniach nôh, zručnosti pri modelovaní gélových nechtov na nohách. Dokáže klientovi poradiť v oblasti starostlivosti o nohy. Absolvent má vedomosti o hygiene a kožných chorobách a vie zaistiť bezpečnosť pri práci. Ovláda základné ekonomické, pozná právne formy podnikania. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať.

Obsahová náplň:
- Základné pojmy pedikúry.
- Hygiena, epidemiológia.
- Zariadenie prevádzky pedikúry.
- Anatómia a fyziológia kože.
- Kožné choroby s lokalizáciou na nohách.
- Choroby nechtov na nohách.
- Ortopedické vady.
- Ochorenia kĺbov nohy.
- Druhy rán a ich hojenie.
- Pracovné postupy v pedikúre.
- Ekonomika a právo.
- Ochrana a bezpečnosť pri práci.
Organizačné údaje o kurze:284 VH
Poznámka k termínu realizácie:otvára sa štvrťročne
Rozsah kurzu:284 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: Osoby so záujmom pôsobiť v oblasti pedikérskych služieb.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Bc. Eva Haragová
Telefón:0902 930 237
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.
Adresa:ul. 1.mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vzdelávacie aktivity:vzdelávanie v oblasti jazykov, rekvalifikačné kurzy, školenia a semináre, vzdelávanie pre oblasť mediácie, mediačné poradenstvo