pozadie
Posledná zmena: 27.06.2017

Kurz Manikér / Manikérka - Liptovský Mikuláš

Miesto realizácie kurzu:Ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš
Kurz sa poskytuje: Liptovský Mikuláš
Cena kurzu (cena s DPH):852 EUR
Poznámka k cene:možnosť preplatenia Úradom práce prostredníctvom REPAS-u, samoplatci možná zľava 30 % v závislosti od počtu ľudí v kurze
Popis akreditácie:3418/2015/46/3
Dátum vydania akreditácie:29.05.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Obsahová náplň:
* Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty:
Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, vedomosti o kožných chorobách a chorobách nechtov. Dokáže klientovi poradiť v oblasti starostlivosti o ruky, má vedomosti o hygiene a vie zaistiť bezpečnosť pri práci. Ovláda základné ekonomické pojmy, pozná právne formy podnikania. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať.

* Nechtová modelácia ÚV gelom:
Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, základy teórie pestovania rúk a nechtov, praktické úkony pri vykonávaní manikúry, činnosti a postupy pri modelovaní nechtov gélovou technikou, moderné postupy v nechtovom dizajne, zaobchádzanie s manikérskymi nástrojmi. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať

* Nechtová modelácia akrylom:
Absolvent vzdelávacieho programu si osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, základy teórie pestovania rúk a nechtov, praktické úkony pri vykonávaní manikúry, činnosti a postupy pri modelovaní nechtov akrylovou technikou, moderné postupy v nechtovom dizajne, zaobchádzanie s manikérskymi nástrojmi. Môže sa zamestnať v službách alebo samostatne podnikať.
Organizačné údaje o kurze:Kurz sa skladá z 3 modulov:
- starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – 120 VH,
- nechtová modelácia UV gélom – 82 VH,
- nechtová modelácia akrylom, 82 VH.
Poznámka k termínu realizácie:otvára sa štvrťročne
Rozsah kurzu:284 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: Záujemcovia / záujemkyne o získanie kvalifikácie a osvedčenia akreditovaného kurzu MŠVVaŠ SR – Manikér / manikérka. Na základe osvedčenia je možné otvoriť si živnosť.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Bc. Eva Haragová
Telefón:0902 930 237
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.
Adresa:ul. 1.mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vzdelávacie aktivity:vzdelávanie v oblasti jazykov, rekvalifikačné kurzy, školenia a semináre, vzdelávanie pre oblasť mediácie, mediačné poradenstvo