pozadie
Posledná zmena: 27.06.2017

Kurz Mediátor - Poprad

Miesto realizácie kurzu:Karpatská 15, Poprad
Kurz sa poskytuje: Poprad
Cena kurzu (cena s DPH):1200 EUR
Poznámka k cene:možnosť preplatenia Úradom práce prostredníctvom REPAS-u, samoplatci možná zľava 30 % v závislosti od počtu ľudí v kurze
Popis akreditácie:3418/2015/46/5
Dátum vydania akreditácie:29.05.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Popis kurzu: Získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.

Požadované vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa.

Obsahová náplň:
- Základy právneho poriadku – 25 h teória + 25 h prax.
- Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora – 25 h teória + 25 h prax.
- Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov – 25 h teória + 25 h prax.
- Vedenie procesu mediácie, príprava dohôd – 25 h teória + 25 h prax.
Organizačné údaje o kurze:200 VH
Poznámka k termínu realizácie:otvára sa polročne
Rozsah kurzu:200 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti mediátora.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PaedDr. Mária Nagranová, PhD.
Telefón:0902 930 234
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.
Adresa:ul. 1.mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vzdelávacie aktivity:vzdelávanie v oblasti jazykov, rekvalifikačné kurzy, školenia a semináre, vzdelávanie pre oblasť mediácie, mediačné poradenstvo