pozadie
Posledná zmena: 27.06.2017

Kurz Kozmetik / Kozmetička - Liptovský Mikuláš

Miesto realizácie kurzu:Ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš
Kurz sa poskytuje: Liptovský Mikuláš
Cena kurzu (cena s DPH):1100 EUR
Poznámka k cene:možnosť preplatenia cez REPAS, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu do 30% v závislosti od počtu platiacich účastníkov
Popis akreditácie:3418/2015/46/2
Dátum vydania akreditácie:29.05.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Popis kurzu: Absolvent vzdelávacieho programu ovláda všetky kozmetické úkony starostlivosti o pleť, ruky a celé telo. Má poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie a dekoratívnej kozmetiky, má poznatky o materiáloch používaných v odbore, vie aplikovať jednotlivé kozmetické prípravky s ohľadom na ich zloženie a vlastnosti. Dokáže klientovi odborne poradiť v starostlivosti o pleť. Vie si pripraviť pracovisko, používať pracovné prostriedky a zariadenia a zabezpečiť ich bežnú údržbu. Môže sa zamestnať v kozmetickom salóne, alebo si otvoriť živnosť.

Obsahová náplň:
- SOMATOLÓGIA.
- HYGIENA A EPIDEMILÓGIA.
- CHÉMIA KOZMETICKÝCH PRÍPRAVKOV.
- DERMATOLÓGIA.
- KOZMETICKÉ CHYBY A CHOROBY KOŽE KOZMETIKA.
- STAROSTLIVOSŤ A OŠETROVANIE RÚK.
- TECHNIKA KOZMETICKÝCH ÚKONOV.
- EKONÓMIA.
Organizačné údaje o kurze:450 VH
Poznámka k termínu realizácie:otvára sa štvrťročne
Rozsah kurzu:450 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: Záujemcovia, ktorí majú záujem získať vedomosti týkajúce sa tohto kurzu a majú minimálne stredné alebo stredoškolské vzdelanie.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Bc. Eva Haragová
Telefón:0902 930 237
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.
Adresa:ul. 1.mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vzdelávacie aktivity:vzdelávanie v oblasti jazykov, rekvalifikačné kurzy, školenia a semináre, vzdelávanie pre oblasť mediácie, mediačné poradenstvo