pozadie
Posledná zmena: 13.03.2018

Kurz Kurz SBS

Názov modulu:SAFE GROUP SLOVAKIA
Miesto realizácie kurzu:SAFE GROUP SLOVAKIA
Nad plážou 7 (Belveder)
974 01 Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):000 EUR (0.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Vykonávanie odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 19 ods. 1 písm a) a b) zákona o súkromnej bezpečnosti.
Dátum vydania akreditácie:04.04.2017
Získaný certifikát:Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Odborná príprava na skúšky odbornej spôsobilosti pre SBS
Organizačné údaje o kurze:Kurz Banská Bystrica, rozsah 7 dní
Dátum realizácie:06.04.2018 Poznámka k termínu realizácie:Ponúkame bezplatný Kurz SBS pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú vedení na UPSVaR s podporou grantu cez RE-PAS
Rozsah kurzu:78 h.
Doplňujúce informácie:Školenie sa vykonáva v moderných priestoroch. Poskytujeme štúdijné materiály vrátane učebnice.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Miroslava Kozová
Telefón:+421917730017
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:katka
Adresa:Drobného 29, 84407 Bratislava