pozadie
Posledná zmena: 12.03.2018

Kurz Cisco sieťové technológie CCNA 1,2,3,4

Názov modulu:CCNA Kompozit
Miesto realizácie kurzu:Napájadlá 18, 040 12 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Poznámka k cene:Možnosť absolvovať kurz zdarma prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt REPAS / KOMPAS+
Popis akreditácie:POA:3524/2017/18/1
Dátum vydania akreditácie:28.02.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz Cisco sieťové technológie pripravuje študenta, aby dokázal úspešne inštalovať, prevádzkovať a opravovať sieť. Získa vedomosti a skúsenosti ohľadom fungovania dátových sietí IP, technológií prepínania v sieťach LAN, protokolu IPv4 a IPv6 technológií smerovania IP, bezpečnosti sieťových zariadení a základy pri riešení problémov v dátových sieťach.
Organizačné údaje o kurze:Miesto realizácie kurzu : Košice
Dátum realizácie:09.05.2018 Poznámka k termínu realizácie:Kurz začína 9.5.2018 o 8:00 hod. Predpokladané ukončenie kurzu je 4.7.2018. Po úspešnom absolvovaní kurzu získavate certifikáciu Cisco CCNA.
Rozsah kurzu:360 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Anna Kakarová
Telefón:+421557289758
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PC SOFIS s.r.o.
Adresa:Čingovská 9, 040 12 Košice - Nad jazerom