pozadie
Posledná zmena: 12.05.2017

Kurz ÚČTOVNÍK - Liptovský Mikuláš

Názov modulu:Podvojné, jednoduché a mzdové účtovníctvo
Miesto realizácie kurzu:Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kurz sa poskytuje: Liptovský Mikuláš
Cena kurzu (cena s DPH):936 EUR (780.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:možnosť preplatenia cez REPAS, pre samoplatcov je možné poskytnúť zľavu do 30% v závislosti od počtu platiacich účastníkov
Popis akreditácie:3360/2014/2/1
Dátum vydania akreditácie:20.02.2014
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľ kurzu Účtovník / Účtovníčka: Realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku.

Obsahová náplň kurzu:
- realizovať hlavný cieľ účtovníctva – zobrazovať ekonomickú realitu podniku,
- vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva,
- vystavovať účtovné doklady,
- účtovať bežné účtovné prípady firmy,
- viesť účtovnú a štatistickú agendu,
- ovládať techniku účtovnej uzávierky,
- zostavenie účtovnej uzávierky.
Organizačné údaje o kurze:Podvojné účtovníctvo - 120 VH.
Jednoduché účtovníctvo - 80 VH.
Mzdové účtovníctvo - 40 VH.
Poznámka k termínu realizácie:otvára sa štvrťročne
Rozsah kurzu:240 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: Akreditovaný kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií, vedenie účtovných dokumentov v oblasti podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Bc. Eva Haragová
Telefón:0902 930 237
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o.
Adresa:Ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
Informácie o spoločnosti:Zámerom Akadémie vzdelávania Tatry s.r.o. je vzdelávanie v oblasti:

- jazykového vzdelávania, príprav na medzinárodné certifikáty, tréningy jazykových zručností, špecializované jazykové kurzy, jazykový audit, preklady a tlmočenie,
- rekvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie pre Úrady práce a sociálnych vecí, pre samoplatcov, opatrovateľstvo, robotnícke a remeselné služby, informačné a komunikačné služby, odborná spôsobilosť ako viazaná živnosť,
- dlhodobé vzdelávanie, manažérske vzdelávanie, projekty financované prostredníctvom ESF,
- semináre k akreditovaným programom, semináre a ďalšie vzdelávacie aktivity, pri ktorých nie je vyžadovaná akreditácia