pozadie
Posledná zmena: 02.05.2017

Kurz Akreditovaný kurz účtovníctva

Názov modulu:Mzdové účtovníctvo
Miesto realizácie kurzu:Kukučínova 13 (centrum vedľa hlavnej pošty), Piešťany
Kurz sa poskytuje: Piešťany
Cena kurzu (cena s DPH):319.80 EUR
Popis akreditácie:Akreditáciu vydal MŠVVaŠ SR, číslo akreditácie: 3318/2013/22/3
Dátum vydania akreditácie:29.04.2013
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Úvod do mzdového účtovníctva a personalistiky, zákonné normy týkajúce sa Pa M a súvisiace predpisy. Základné pojmy pre výpočet mzdy. Výkazy, dokumenty a potvrdenia súvisiace so mzdovým účtovníctvom. Praktické príklady výpočtu mzdy. Výpočtové priemery potrebné pre účely použitia vo výpočte mzdy. Mzdové účtovníctvo na PC.
Organizačné údaje o kurze:Kurzy otvárame priebežne podľa obsadenosti. Miesto realizácie kurzu: Kukučínova 13 (centrum vedľa hlavnej pošty), Piešťany. Frekvencia kurzu: 3 x týždenne po 5 vyuč. hodín.
Poznámka k termínu realizácie:Kurzy otvárame priebežne podľa záujmu a obsadenosti. Informujte sa o najbližšom konaní kurzu osobne alebo telefonicky.
Rozsah kurzu:82 h.
Doplňujúce informácie:Kurz prebieha prakticky na PC v účtovnom softvéri Olymp od spoločnosti Kros pod vedením lektorky- skúsenej účtovníčky s dlhoročnou praxou.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:MSc. Hana Čermáková
Telefón:+421948106664
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút jazykov a vzdelávania
Adresa:Kukučínova 13, 92101 Piešťany