pozadie
Posledná zmena: 02.05.2017

Kurz Akreditovaný kurz účtovníctva

Názov modulu:Podvojné účtovníctvo
Miesto realizácie kurzu:Kukučínova 13 (centrum, vedľa hlavnej pošty), Piešťany.
Kurz sa poskytuje: Piešťany
Cena kurzu (cena s DPH):468 EUR
Popis akreditácie:Akreditáciu vydal: MŠVVaŠ SR, číslo akr: 3318/2013/22/3
Dátum vydania akreditácie:29.04.2013
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Úvod do podvojného účtovníctva. Účtovníctvo ako súčasť IS podniku, charakteristika, význam, cieľ a funkcie, zákonné normy
týkajúce sa PÚ. Majetok, súvaha, vplyv hospodárskych operácii na súvahu. Sústava účtov v PÚ, účtovné záznamy, zápisy a účtovné knihy, opravy. Nástroje vnútorného kontrolného systému, kolobeh majetku podniku. Účtovná trieda 0, 1 a 2. Účtovná trieda 3 a 4. Účtovná trieda 5,6 a podsúvahové účty. Účtovná závierka, inventarizácia, účtovná uzávierka. Podvojné účtovníctvo na PC.
Organizačné údaje o kurze:Kurzy otvárame priebežne podľa obsadenosti. Miesto výučby: IJAV Piešťany, Kukučínova 13 (centrum, vedľa hlavnej pošty). Frekvencia výučby: 3 x týždenne po 5 vyuč. hodín. Skupinky max 8 ľudí.
Poznámka k termínu realizácie:Kurzy otvárame priebežne, informujte sa o najbližšom termíne telefonicky alebo v kancelárii pobočky. Kurz prebieha prakticky na PC v účtovnom softvéri Omega od spoločnosti Kros pod vedením lektorky- účtovníčky s dlhoročnou praxou.
Rozsah kurzu:120 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:MSc. Hana Čermáková
Telefón:+421948106664
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút jazykov a vzdelávania
Adresa:Kukučínova 13, 92101 Piešťany