pozadie
Posledná zmena: 02.05.2017

Kurz Akreditovaný kurz účtovníctva

Názov modulu:Jednoduché účtovníctvo
Miesto realizácie kurzu:Kukučínova 13 (centrum vedľa hlavnej pošty), Piešťany
Kurz sa poskytuje: Piešťany
Cena kurzu (cena s DPH):265.20 EUR
Popis akreditácie:Akreditáciu vydal: MŠVVaŠ SR, číslo akr.: 3318/2013/22/3
Dátum vydania akreditácie:29.04.2013
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Úvod do účtovníctva, účtovníctvo ako súčasť IS podniku, zákon o účtovníctve. Postupy účtovania, zákon o dani z príjmu, zákon o DPH
a súvisiace predpisy, interné normy. Jednoduché účtovníctvo – zásady, princípy, postupy vedenia peňažného denníka, príjmy, výdavky, náklady, výnosy, priebežné položky, prevádzková réžia, materiál. Účtová uzávierka a závierka, – uzávierkové práce v JÚ pokladňa, banka, sklad, DHaNM, inventarizácia, účtové výkazy pre JÚ – spracovanie výkazov. Účtovníctvo na PC.
Organizačné údaje o kurze:Kurzy otvárame priebežne počas celého roka. O termínoch a obsadenosti sa informujte v kancelárii pobočky. Výučba prebieha v Inštitúte jazykov a vzdelávania Piešťany, Kukučínova 13. Kurzy organizujeme vo frekvencii 3 krát týždenne po 5 vyuč. hodín (dopoludnia/popoludní), skupinky sú max do 8 ľudí.
Poznámka k termínu realizácie:Kurzy otvárame priebežne počas celého roka podľa záujmu a obsadenosti.
Rozsah kurzu:68 h.
Doplňujúce informácie:Kurz prebieha prakticky na PC v programe Alfa od spoločnosti Kros pod vedením lektora účtovníka s dlhoročnou praxou.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:MSc. Hana Čermáková
Telefón:+421948106664
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút jazykov a vzdelávania
Adresa:Kukučínova 13, 92101 Piešťany