pozadie
Posledná zmena: 04.08.2017

Kurz Mediácia v rodinných sporoch

Miesto realizácie kurzu:MKC SOVA, Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):370 EUR
Popis akreditácie:3311/2013/5/1
Dátum vydania akreditácie:08.03.2013
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre všetkých, ktorí si potrebujú osvojiť mediačné zručnosti pri výkone svojho povolania pri práci s rodinnou v kríze, s rozvádzajúcim sa manželstvom, alebo pre mediátorov, ktorí chcú získať špecializáciu mediátora v rodinných sporoch. Kurz komplexne pokrýva predozvodovú, rozvodovú, a porozvodovú fázu.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je rozdelený do troch tematických oblastí:
1. Právne aspekty v rodinných sporoch.
2. Psychologické aspekty v rodinných sporoch.
3. Mediácia a mediačný proces v rodinných sporoch.
Dátum realizácie:16.09.2017
Rozsah kurzu:40 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Peter Maľa, PhD.
Telefón:+421907430182
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:OZ Mediačno-konzultačného centra Sova
Adresa:Velkolucká 9, 962 31 Veľká Lúka
Informácie o spoločnosti:Občianske združenie je platformou pre mediátorov a pre širokú verejnosť s cieľom informovania a vzdelávania v oblasti mediácie ako alternatívneho riešenia sporov.
Vzdelávacie aktivity:OZ MKC SOVA realizuje akreditované rekvalifikačné vzdelávanie v mediácii a ďalšie profesijné vzdelávanie mediátorov.