pozadie
Posledná zmena: 09.03.2017

Kurz Masérsky kurz - Športový masér

Miesto realizácie kurzu:J. Milca 27, Žilina
Kurz sa poskytuje: Žilina
Cena kurzu (cena s DPH):360 EUR
Popis akreditácie:Akreditácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo akreditácie : 2013-16608/64920:9
Dátum vydania akreditácie:31.12.2012
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz masér, športový masér - získate znalosti z oblasti anatómie, fyziológie človeka. Praktická výučba masáže.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je realizovaný počas pracovných dní.
Dátum realizácie:10.04.2017
Rozsah kurzu:230 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Iveta Psocíková
Telefón:+421907849737
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Ing. Iveta Psocíková- SUMAŠKO
Adresa:Pittsburgská 1673/17, 010 08 Žilina
Informácie o spoločnosti:SUMAŠKO - sukromná masérska škola, organizovanie masérskych kurzov
Vzdelávacie aktivity:Masérske kurzy - Športový masér- kurz akreditovaný MŠSR