pozadie
Posledná zmena: 17.03.2017

Kurz Šička

Miesto realizácie kurzu:Popradská 86
040 11
Košice
Kurz sa poskytuje: Vranov nad Topľou, Trebišov
Cena kurzu (cena s DPH):731.60 EUR (609.67 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Modul: Pracovné materiály a stroje 40 hodín
Modul: Príprava výroby 72 hodín
Modul: Ručné šitie 40 hodín
Modul: Strojové šitie 96 hodín
Organizačné údaje o kurze:Kurz plánujeme začať 2.5.2017 v Trebišove a Vranove nad Topľou. Kurz je pre evidovaných nezamestnaných cez Repas ZADARMO!
Prihlášky prijímame do 18.4.2017
Dátum realizácie:02.05.2017 Poznámka k termínu realizácie:Kurz je pre evidovaných nezamestnaných cez Repas ZADARMO!
Rozsah kurzu:248 h.
Doplňujúce informácie:Kurz je pre evidovaných nezamestnaných cez Repas ZADARMO!
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Jozef Ihnacik
Telefón:+421903723025
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:NOVA TRAINING, s.r.o.
Adresa:Popradská 86, 04011 Košice
Informácie o spoločnosti:NOVA Training s.r.o. patrí k vzdelávacím spoločnostiam so sídlom v Košiciach. Jej vznik v roku 1999 podnietila snaha prispieť ku kvalite vykonávania vzdelávacích aktivít. Spoločnosť zastrešuje realizáciu kurzov vo viacerých oblastiach: podnikania, administratívy, korešpondencie, práce s PC, účtovníctva, remesiel, poradenstva uplatnenia sa na trhu práce a pod.