pozadie
Posledná zmena: 22.02.2017

Kurz Účtovník - Mzdové účtovníctvo a personalistika

Názov modulu:Mzdové účtovníctvo a personalistika
Miesto realizácie kurzu:SOŠ ekonomická, Stojan 1
Kurz sa poskytuje: Spišská Nová Ves
Cena kurzu (cena s DPH):192 EUR
Poznámka k cene:Zdarma pre nezamestnaných cez projekt RE-PAS. Pre ostatných uchádzačov možná cena dohodou.
Popis akreditácie:Akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo POA: 3502/2016/134/1
Dátum vydania akreditácie:16.09.2016
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Pre koho je kurz určený:
• pre začiatočníkov, ktorí nemajú s účtovníctvom alebo mzdovou agendou žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu,
• pre absolventov stredných a vysokých škôl, podnikateľov, manažérov, nezamestnaných, ktorí si chcú svoje odborné vedomostí potrebné pre vedenie účtovníctva alebo mzdovej agendy rozšíriť alebo utvrdiť.
Organizačné údaje o kurze:Kurz prebieha na SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves
Škola poskytne ekonomický softvér na študijné účely.
Poznámka k termínu realizácie:Predpokladaný termín apríl 2017, po vytvorení skupiny.
Rozsah kurzu:60 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Andrea Iovdijová
Telefón:+421534421757
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:SOŠ ekonomická
Adresa:Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Informácie o spoločnosti:Sme Stredná odborná škola ekonomická v Spišskej Novej Vsi, ktorá vo svojich ekonomických študijných odboroch vzdeláva žiakov v oblasti účtovníctva, podnikovej ekonomiky, informačných systémov, administratívy, práva, bankovníctva i daňových sústav. Naši absolventi nachádzajú uplatnenie vo všetkých odvetviach hospodárskeho života, predovšetkým v obchodných spoločnostiach, verejnej a štátnej správe.
Vzdelávacie aktivity:akreditovaný rekvalifikačný kurz - podvojné účtovníctvo - 130 hod. - jednoduché účtovníctvo - 50 hod. - mzdové účtovníctvo - 60 hod.