pozadie
Posledná zmena: 04.04.2017

Kurz Vybrané otázky MICROSOFT OFFICE - Kežmarok

Miesto realizácie kurzu:Kežmarok
Kurz sa poskytuje: Kežmarok
Cena kurzu (cena s DPH):680 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:• Používanie štýlov a šablón vo Worde.
• Grafika v programe Word.
• Normalizovaná úprava listov.
• Hromadná korešpondencia.
• Používanie vzorcov a funkcií v Exceli.
• Podmienené formátovanie.
• Tvorba a úprava grafov.
• Kontingenčné tabuľky a grafy.
• Tvorba a úprava prezentácií.
• Práca s e-mailom, nastavenie konta.
• Plánovanie činnosti a schôdzok.
• Sledovanie plnenia úloh.
Organizačné údaje o kurze:Miesto realizácie: Kežmarok
Termín realizácie: 15. 5. - 9. 6. 2017
Rozsah kurzu: 20 pracovných dní
Čas výučby: 8:00 - 14:30 hod.
Dátum realizácie:15.05.2017 Poznámka k termínu realizácie:15. 5. - 9. 6. 2017
Rozsah kurzu:160 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Ladislav Čambal
Telefón:+421907908806
+421907908807
+421903718926
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:IVAKS - podnikové vzdelávanie s.r.o.
Adresa:Gogoľova 18, 85101 Bratislava