pozadie
Posledná zmena: 26.01.2017

Kurz Pracovník v službách a obchode (predavač, skladník, pokladník) - Kežmarok

Miesto realizácie kurzu:Kežmarok
Kurz sa poskytuje: Kežmarok
Cena kurzu (cena s DPH):396.80 EUR
Popis akreditácie:Vydal: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Číslo akreditácie: 1049/2012/107/1
Dátum vydania akreditácie:12.10.2012
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:- Základy ekonomiky,
- skladové hospodárstvo,
- práca s registračnou pokladňou,
- internetový obchod.
Organizačné údaje o kurze:Miesto realizácie: Kežmarok
Termín realizácie: 10. 4. - 4. 5. 2017
Rozsah kurzu: 16 pracovných dní
Čas výučby: 8:00 - 14:30 hod.
Dátum realizácie:10.04.2017 Poznámka k termínu realizácie:10. 4. - 4. 5. 2017
Rozsah kurzu:128 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Ladislav Čambal
Telefón:+421907908806
+421907908807
+421903718926
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:IVAKS - podnikové vzdelávanie s.r.o.
Adresa:Gogoľova 18, 85101 Bratislava