pozadie
Posledná zmena: 13.07.2017

Kurz Požiadavky na kvalitu vo zváraní podľa ISO 3834

Miesto realizácie kurzu:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):108 EUR (90.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:V účastníckom poplatku je zahrnutá cena za prednášky, materiály, občerstvenie a obed. Účastnícky poplatok uhraďte vopred prevodným príkazom na účet do 10.2.2017.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Odborný program:
- súbor noriem ISO 3834,
- kritéria výberu úrovne požiadaviek na kvalitu,
- požiadavky na kvalitu,
- prehľad noriem vo zváraní.
Organizačné údaje o kurze:Časový harmonogram:
08,30 – 09,00 h prezentácia,
09,00 – 12,00 h odborný program,
12,00 – 13,00 h obed,
13,00 – 14,30 h odborný program,
14,30 – 15,00 h diskusia.
Dátum realizácie:26.09.2017 Poznámka k termínu realizácie:26.09.2017
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Prednášateľ: Ing. Beáta Machová. Ukončenie seminára: Po skončení seminára účastníci obdržia osvedčenie. Termín zaslania prihlášky: Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 08.09.2017 na adresu: VÚZ - PI SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Beáta Machová
Telefón:+421905665843
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Adresa:Račianska 71, 83259 Bratislava