pozadie
Posledná zmena: 02.02.2017

Kurz Kurz opatrovania

Miesto realizácie kurzu:námestie sv. Egídia 48
05801 Poprad
Kurz sa poskytuje: Poprad
Cena kurzu (cena s DPH):220 EUR
Popis akreditácie:č. záznamu 28968/2015 č. spisu 9233/2015-M_OSS
Dátum vydania akreditácie:14.07.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:starostlivosť o osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby
Organizačné údaje o kurze:kurz pozostáva z troch častí- teória, prax/ praktické cvičenia a skúšky
Rozsah kurzu:220 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mária Šebestová
Telefón:+421908303274
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:LITE Anglická škola Poprad, s.r.o.
Adresa:námestie sv. Egídia 48, 058 01 Poprad
Vzdelávacie aktivity:kurzy anglického jazyka kurzy opatrovania