pozadie
Posledná zmena: 08.02.2017

Kurz Cukrár / Výroba čokoládových výrobkov a zdobenie čokoládou

Miesto realizácie kurzu:Cabajská 6, Nitra
Kurz sa poskytuje: Nitra
Poznámka k cene:V závislosti na počte prihlásených záujemcov. Zľavy 5%: ženy na MD, občania ZŤS, dôchodcovia.
Popis akreditácie:akreditácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 3354/2013/114/2
Dátum vydania akreditácie:14.10.2013
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľová skupina: Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon cukrárskych prác.
Podmienky: Potvrdenie lekára o možnosti pracovať ako pracovník v potravinárstve (zdravotný preukaz).
Výstupný doklad: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou.
Organizačné údaje o kurze:Čas konania: pondelok - piatok od 14:00 hod.
Registrácia: priebežne, zaslaním predbežnej prihlášky e-mailom na adresu: soupnr@soupnr.sk.
Spôsob ukončenia: Písomný test, praktické zhotovenie výrobku, ústna skúška.
Počet prihlásených 8-12 záujemcov podpísanie záväznej prihlášky
Rozsah kurzu:36 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Erika Lacenová
Telefón:+421377720429
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Stredná odborná škola potravinárska
Adresa:Cabajská 6, 94912 Nitra
Informácie o spoločnosti:Naša škola vznikla zlúčením dvoch stredných odborných učilíšť, ktorých predchodcami boli odborné učilište pri Západoslovenských pekárňach n.p. Nitra rok (1972)
a odborné učilište Západoslovenského mäsopriemyslu a Zápodoslovenských mliekární n.p. Bratislava (1969).