pozadie
Posledná zmena: 19.12.2016

Kurz Kvalita pre majstrov a supervízorov

Miesto realizácie kurzu:IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina
Kurz sa poskytuje: Žilina
Cena kurzu (cena s DPH):174 EUR (145.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľ: Porozumieť kvalite výroby, systému kvality a úlohe majstra v systéme kvality.
Organizačné údaje o kurze:V čase: 8.30 - 16.00:
- Čo je to kvalita? Čo znamená vyrábať kvalitne?
- Kontrola kvality alebo výroba kvality.
- Zachytávanie problémov kvality vo výrobe.
- Vyhodnocovanie kvality výrobných procesov, ukazovatele.
- Riešenie nekvality – čo s tým? Ako postupovať?
- Nástroje na riešenie nekvality pre majstra / supervízora.
- Zodpovednosti, spolupráca s oddelením kvality.
- Pravidelné riešenie nekvality vo výrobe.
- Praktické príklady zlepšení kvality.
- Diskusia.
Dátum realizácie:14.02.2017
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: Majstri, priemyselní inžinieri, supervízori, pracovníci zodpovední za kvalitu. Poznámka k cene: - V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní. - Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku. - Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Lendvayová
Telefón:+421910944226;+421412399080
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:IPA Slovakia, s.r.o.
Adresa:Predmestská 8600/95, 01001 Žilina
Informácie o spoločnosti:V deväťdesiatych rokoch sme vytvorili konzultačno–vzdelávací inštitút zameraný na rozvoj priemyselného inžinierstva, ktorý sme v roku 2000 prepojili s aktivitami najväčšej spoločnosti pre aplikovaný výskum a technické inovácie v Európe – Fraunhofer Gesellschaft.
Patríme k vedúcim spoločnostiam strednej Európy v oblasti poradenstva, vzdelávania, projektovania a výskumu pre priemysel. Svoju pozornosť zameriavame na oblasť priemyselného inžinierstva, strategických inovácií, reštrukturalizácií, zvyšovania výkonnosti a rozvoja podnikovej kultúry.
Našou najsilnejšou stránkou je tím skutočných profesionálov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore.
Sme prepojení na medzinárodnú sieť významných partnerov v oblasti výskumu a inovácií, vrátane Fraunhoferovej spoločnosti.
V súvislosti s našou pozíciou si uvedomujeme i svoju spoločenskú zodpovednosť a preto dlhodobo podporujeme vybrané projekty neziskových organizácií, jednotlivcov i študentov.
Vzdelávacie aktivity:Poskytujeme kompletný program rozvoja pracovníkov od úrovne vrcholového manažmentu až po radové pozície firiem. Naše vzdelávanie je zamerané na praktické riešenie problémov v podniku, individuálny rozvoj človeka, objavovanie vlastného talentu a motivácie zvnútra. Pripravujeme a aplikujeme systémy testovania, hodnotenia a rozvoja ľudského potenciálu v podniku a zameriavame sa na rozvoj človeka v intelektuálnej, emočnej, fyzickej a duchovnej oblasti.