pozadie
Posledná zmena: 12.04.2017

Kurz Manažérske zručnosti pre majstrov výrobných podnikov

Miesto realizácie kurzu:Vilová 2, Bratislava V
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):294 EUR (245.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:vrátane občerstvenia a pracovných materiálov
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:„Lektor bol veľmi profesionálny, pozitívne naladený, odborník s praxou. Všetko bolo max. pochopiteľné, veľmi prakticky vysvetlené. Dobrý pomer teórie vs. prakt. úloh vs. hier. 100% pútavé vďaka hrám a úlohám. Využijem veľa poznatkov!“

Cieľ:
- Osvojiť si riadiace zručnosti vedúcich pracovníkov vo výrobných firmách: ako určovať priority.
- Efektívne plánovať a organizovať čas sebe a zamestnancom.
- Využívať princípy efektívnej komunikácie aj v ťažkých a konfliktných situáciách. Vytvárať tímového ducha a motivovať.

Obsahová náplň:
- Úloha manažéra vo výrobnom procese.
- Postavenie, zodpovednosť, kompetencie majstra.
- Ako komunikovať so zamestnancami v rôznych situáciách.
- Štýly riadenia.
- Asertivita a riešenie konfliktov na pracovisku.
- Ako vytvárať primerané vzťahy medzi zamestnancami.
- Stanovenie reálnych cieľov a výkonov zamestnancov.
- Delegovanie – čo delegovať a čo nedelegovať v práci majstra.
- Ako riadiť pod tlakom a stresom.
- Time manažment v práci majstra.
- Správne nastavenie priorít.
- Ako motivovať zamestnancov a byť motivovaný.
- Akčný plán osobného rozvoja.
Organizačné údaje o kurze:Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, braninstorming

Účastníci získajú aj individuálnu spätnú väzbu.

Dĺžka tréningu: 2 dni
Poznámka k termínu realizácie:otvára sa podľa záujmu
Rozsah kurzu:16 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: majstri, vedúci výroby, nižší a stredný manažment výrobných podnikov
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mária Pipová
Telefón:+421 918 329 305
+421 948 499 564
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:MEGA Education, s. r. o.
Adresa:Na barine 4, 841 03 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Sme slovenská vzdelávacia spoločnosť s 12-ročnou tradíciou s pôsobnosťou na celom území Slovenska so sídlom v Bratislave.

Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby, i na nadštandardnú starostlivosť o účastníkov rozvojových programov.
Vzdelávacie aktivity:Vzdelávacie programy Zážitkové programy Koučing Poradenstvo v oblasti HR Recruiting Mystery shopping Jazykové vzdelávanie Konferencie a eventy