pozadie
Posledná zmena: 12.04.2017

Kurz Umenie vyjednávať (v praxi nákupcu)

Miesto realizácie kurzu:Vilová 2, Bratislava V
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):294 EUR (245.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:vrátane občerstvenia a pracovných materiálov
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľ kurzu:
- Naučiť sa zvládať námietky a presvedčivo argumentovať.
- Rýchlo identifikovať typ klienta a prispôsobiť mu štýl komunikácie. - Zdokonaliť schopnosť takticky vyjednávať a budovať vzťah s klientom.

Obsahová náplň:

- Typológia a spoznávanie klienta
- Aktívne prispôsobenie sa štýlu komunikácie obchodného partnera
- Očakávania klienta a ich napĺňanie
- Dôvody a typy námietok (z čoho pramenia námietky)
- Prekonávanie námietok
- Námietky ako príležitosti
- Konkrétne námietky – tréning (cena, konkurencia, nedôvera, neznalosť a iné vyplývajúce z obchodnej praxe)
- Zásady presvedčivej argumentácie – argumentačné stratégie a postupy
- Ako sa vyvarovať častým chybám pri argumentácii
- Nácvik pohotovej argumentácie a práce s námietkami
- Ako účinne presvedčiť
- Rozhodovanie, dohoda, dôvera
- Pyramída spokojnosti oboch strán
- Budovanie vzťahu s klientom
- Moje rezervy a akčný plán rozvoja
Organizačné údaje o kurze:Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Dĺžka tréningu: 2 dni

Maximálny počet účastníkov: 6 – 10
Poznámka k termínu realizácie:otvára sa podľa záujmu
Rozsah kurzu:16 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: obchodní zástupcovia, predajcovia, majitelia firiem a všetci, ktorí prichádzajú do styku s klientom
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mária Pipová
Telefón:+421 918 329 305
+421 948 499 564
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:MEGA Education, s. r. o.
Adresa:Na barine 4, 841 03 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Sme slovenská vzdelávacia spoločnosť s 12-ročnou tradíciou s pôsobnosťou na celom území Slovenska so sídlom v Bratislave.

Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby, i na nadštandardnú starostlivosť o účastníkov rozvojových programov.
Vzdelávacie aktivity:Vzdelávacie programy Zážitkové programy Koučing Poradenstvo v oblasti HR Recruiting Mystery shopping Jazykové vzdelávanie Konferencie a eventy