pozadie
Posledná zmena: 12.04.2017

Kurz Efektívna telefonická komunikácia

Miesto realizácie kurzu:Vilová 2, Bratislava V
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):162 EUR (135.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:135,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Obsahová náplň:
- Aký je rozdiel medzi prijatím hovoru a telefonovaním;
- Typy telefonických rozhovorov;
- Stanovenie cieľa rozhovoru a voľba účinnej stratégie;
- Príprava na telefonát (od naladenia hlasu po odbúranie stresu a trémy);
- Optimálny štart telefonátu (návrh scenárov);
- Štruktúra telefonátu: ako viesť a ukončiť telefonický rozhovor;
- Základné techniky úspešného telefonovania;
- Najčastejšie chyby pri telefonovaní;
- Ako sa nenechať zaskočiť druhou stranou a prečítať jej potreby bez osobného kontaktu;
- Nácvik telefonovania a následný rozbor.
Organizačné údaje o kurze:Forma vzdelávania: interaktívny tréning
Metódy vzdelávania: cvičenia, hry, prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, nahrávanie, rozbor nahrávok, spätná väzba
Dĺžka tréningu: 1 deň
Počet účastníkov: 6 – 12
Poznámka k termínu realizácie:otvára sa podľa záujmu
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: všetci, ktorí v práci pravidelne telefonujú.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mária Pipová
Telefón:0918 329 305, 0917 866 730
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:MEGA Education, s. r. o.
Adresa:Na barine 4, 841 03 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Sme slovenská vzdelávacia spoločnosť s 12-ročnou tradíciou s pôsobnosťou na celom území Slovenska so sídlom v Bratislave.

Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby, i na nadštandardnú starostlivosť o účastníkov rozvojových programov.
Vzdelávacie aktivity:Vzdelávacie programy Zážitkové programy Koučing Poradenstvo v oblasti HR Recruiting Mystery shopping Jazykové vzdelávanie Konferencie a eventy