pozadie
Posledná zmena: 25.01.2017

Kurz UT-T1 – Meranie hrúbok ultrazvukom podľa STN EN ISO 9712 – stupeň 1

Názov modulu:MERANIE HRÚBOK ULTRAZVUKOM
Miesto realizácie kurzu:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):414 EUR (345.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Cena za skúšky a certifikáciu: 318 € bez DPH.
Popis akreditácie:SNAS O-002
Dátum vydania akreditácie:28.09.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Metóda je založená na zavádzaní ultrazvuku (mechanické kmitanie častíc s frekvenciou vyššou ako 20 kHz) do materiálu, v ktorom sa šíri pozdĺžnymi, priečnymi a povrchovými vlnami.

Podmienky prijatia do kurzu: základné vzdelanie, prax minimálne 3 mesiace

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni
Organizačné údaje o kurze:Plánovaný termín:
15.2. - 17.2.2017,
11.10. - 13.10.2017 .
Dátum realizácie:15.02.2017 Poznámka k termínu realizácie:15.2. - 17.2.2017
11.10. - 13.10.2017
Rozsah kurzu:24 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Mária Tatarová
Telefón:+421915990787
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Adresa:Račianska 71, 83259 Bratislava