pozadie
Posledná zmena: 25.01.2017

Kurz UT 1 – Skúšanie ultrazvukom – stupeň 1

Názov modulu:SKÚŠANIE ULTRAZVUKOM
Miesto realizácie kurzu:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):828 EUR (690.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:(V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 442 € bez DPH.)
Popis akreditácie:SNAS O-002
Dátum vydania akreditácie:28.09.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Metóda je založená na zavádzaní ultrazvuku (mechanické kmitanie častíc s frekvenciou vyššou ako 20 kHz) do materiálu, v ktorom sa šíri pozdĺžnymi, priečnymi a povrchovými vlnami.

Podmienky prijatia do kurzu: základné vzdelanie, prax minimálne 3 mesiace

Dĺžka trvania kurzu: 8 dní
Organizačné údaje o kurze:Plánované termíny:
15.2. - 24.2.2017
11.10. - 20.10.2017
Dátum realizácie:15.02.2017
Rozsah kurzu:64 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Mária Tatarová
Telefón:+421915990787
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Adresa:Račianska 71, 83259 Bratislava