pozadie
Posledná zmena: 16.12.2016

Kurz Technológ zvárania plastov

Miesto realizácie kurzu:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):522 EUR (435.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 300 € bez DPH.
Popis akreditácie:SNAS O-002
Dátum vydania akreditácie:28.09.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Podmienky prijatia do kurzu: Maturitné vysvedčenie a prax v odbore zvárania plastov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania:
a) Inžinier s technickým a chemickým zameraním. - bez praxe.
b) VŠ s iným zameraním ako technickým a chemickým - 1 rok praxe.
c) ÚSO so strojárskym a chemickým zameraním. - 2 roky praxe.
d) ÚSO s iným zameraním ako technickým a chemickým - 3 roky praxe.
Organizačné údaje o kurze:Trvanie kurzu: 2 týždne.
Poznámka k termínu realizácie:Plánovaný termín: podľa požiadaviek.
Rozsah kurzu:80 h.
Doplňujúce informácie:Doklad o ukončení: Po úspešnom absolvovaní skúšok pod dohľadom certifikačného orgánu účastník získa certifikát „Technológ zvárania plastov“.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Mária Tatarová
Telefón:+421915990787
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Adresa:Račianska 71, 83259 Bratislava