pozadie
Posledná zmena: 13.07.2017

Kurz VT 2 - Vizuálne skúšanie (priamy prístup)

Názov modulu:KURZY NEDEŠTRUKTÍVNEHO SKÚŠANIA
Miesto realizácie kurzu:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):414 EUR (345.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu 472 € bez DPH.
Popis akreditácie:SNAS O-002
Dátum vydania akreditácie:28.09.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Základná metóda na kontrolu povrchových nedokonalostí materiálov. Hodnotí charakter, druh, a rozsah týchto nedokonalostí, splnenie požadovaných podmienok na úpravu povrchu pre správnu aplikáciu a hodnotenie ďalších nedeštruktívnych metód.

Podmienky prijatia do kurzu: základné vzdelanie, prax minimálne 4 mesiace.
Dĺžka trvania kurzu: 5 dní.
Organizačné údaje o kurze:Prezentácia: 02.10.2017 o 8,30 na 2. poschodí, miestnosť č. 271 (Mgr. Dubinová).

Plánované termíny:
2.10. - 6.10.2017
6.11. - 10.11.2017
11.12. - 15.12.2017
Dátum realizácie:02.10.2017 Poznámka k termínu realizácie:02. - 06.10.2017
Rozsah kurzu:40 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Mária Tatarová
Telefón:+421915990787
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Adresa:Račianska 71, 83259 Bratislava