pozadie
Posledná zmena: 13.07.2017

Kurz Medzinárodný zváračský praktik - IWP

Miesto realizácie kurzu:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):1140 EUR (950.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:(Cena kurzu nezahŕňa cenu za skúšky a certifikáciu 265 € bez DPH.)
Popis akreditácie:EWF 002/SK/3, IIW 002/I/SK/3
Dátum vydania akreditácie:24.05.2013
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Obsah kurzu: materiály a ich správanie sa pri zváraní, zváracie procesy a zariadenia, konštrukcia a navrhovanie, výroba a aplikačné inžinierstvo.
Dĺžka trvania kurzu: 5 týždňov.

Podmienky prijatia do kurzu: minimálny vek 20 rokov a 2 roky praxe ako zvárač platný zváračský certifikát podľa STN EN 287 alebo STN EN ISO 9606.
Organizačné údaje o kurze:Plánovaný termín: 4.9. - 6.10.2017
Dátum realizácie:04.09.2017 Poznámka k termínu realizácie:4.9. - 6.10.2017
Rozsah kurzu:242 h.
Doplňujúce informácie:Kurz je určený pre: kvalifikovaných zváračov z výrobných firiem. Spôsob ukončenia: Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplom „Medzinárodný zváračský praktik“ a národný certifikát. Profil absolventa: je predurčený na výkon najnáročnejších zváračských operácií a na výkon zástupcu koordinátora zvárania v rozsahu základných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Mária Tatarová
Telefón:+421915990787
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Adresa:Račianska 71, 83259 Bratislava