pozadie
Posledná zmena: 17.12.2014

Kurz Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v skladoch

Miesto realizácie kurzu:ekoschule@centrum.sk
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Poznámka k cene:dľa počtu účastníkov
Popis akreditácie:akreditácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 1492/2013/62/1
Dátum vydania akreditácie:04.07.2013
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent modulu získa základný prehľad v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s dôrazom na prácu v skladoch a logistických centrách
Organizačné údaje o kurze:V rámci celej SR
Rozsah kurzu:16 h.
Doplňujúce informácie:Kurz je určený pre osoby so záujmom získať odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, návyky pre výkon práce v skladoch, resp. v logistických centrách na pozícii skladník, zásobovač, manipulačný a logistický pracovník.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Vladimír Lalák
Telefón:+421905652032
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ing. Vladimír Lalák - EkoSchule
Adresa:Zuzky Zgurišky 968/46, 90701 Myjava