pozadie
Posledná zmena: 16.12.2014

Kurz Obrábanie kovov - Modul 2

Názov modulu:Programovanie CNC strojov
Miesto realizácie kurzu:Vranovská 4
851 02 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):975.00 EUR
Poznámka k cene:cena sa delí počtom účastníkov vzdelávacej aktivity
Popis akreditácie:akreditácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 0001/2012/35/1
Dátum vydania akreditácie:20.02.2012
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľové skupiny:
Osoby so záujmom pracovať ako programátor, nastavovač CNC strojov.
Absolvent modulu ovláda problematiku výpočtovej techniky, obrábacích a simulačných programov. Pozná problematiku CNC strojov, pozná programové vybavenie a funkcie HMV 16, vie vytvoriť program jednoduchej súčiastky, ovláda programové cykly, programové frézky KOSY II a FC 16.
Odborný garant: Ing.Zdenek Rada
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávacia aktivita sa realizuje na základe dohody so záujemcom.
Rozsah kurzu:150 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Zdenek Rada
Telefón:+421263838417
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Stredná odborná škola technická
Adresa:Vranovská 4, 85102 Bratislava