pozadie
Posledná zmena: 16.12.2014

Kurz Pneuservisné služby v autoservise

Miesto realizácie kurzu:Vranovská 4
851 02 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):325.00 EUR
Poznámka k cene:cena sa delí počtom účastníkov vzdelávacej aktivity
Popis akreditácie:akreditácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 0001/2012 35/2
Dátum vydania akreditácie:20.02.2012
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľové skupiny:
Osoby so záujmom pracovať ako servisní pracovníci v pneuservise.
Do cieľovej skupiny patria osoby so záujmom o rozšírenie a prehĺbenie kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti. Vzdelávací program je určený pre osoby aj s neukončeným základným vzdelaním
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda opravu kolies cestných motorových vozidiel. Pozná účel a zloženie kolies, delenie pneumatík, ich zloženie a označovanie,ošetrovanie a skladovanie pneumatík, aké stroje a nástroje sa používajú v pneuservise, ovláda diagnózu závad na vozidle na základe poškodenej pneumatiky. Súčasne je oboznámený s ochranou životného prostredia.
Odborný garant: Ing.Viliam Takáč
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávaciu aktivitu realizujeme na základe dohody so záujemcom.
Rozsah kurzu:50 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Zdenek Rada
Telefón:+421263838417
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Stredná odborná škola technická
Adresa:Vranovská 4, 85102 Bratislava