pozadie
Posledná zmena: 19.12.2016

Kurz Kurzy zvárania oceľových výstuží podľa STN EN ISO 17660-1

Miesto realizácie kurzu:Račianska 71, Bratislava

Skúšky organizujeme aj priamo vo firmách!
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):200 EUR (166.67 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Závisí od dĺžky trvania kurzu a typu kurzu.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Náplňou kurzy je naučiť zvárať zváračov oceľové výstuže.
Kurz je určený: Tých, ktorí sa chcú naučiť zvárať betonárske výstuže.
Podmienky prijatia: Platný certifikát podľa EN 287-1, resp. ISO 9606 minimálne na kútový spoj.
Obsah: Technológia zvárania, bezpečnosť a prax.
Organizačné údaje o kurze:Spôsob ukončenia: Certifikát podľa STN EN ISO 17660-1.
Typy kurzov:
- Zváranie krížových spojov.
- Zváranie preplátovaných spojov.
- Zváranie styčníkových spojov.
- Zváranie tupých spojov.
- Zváranie ostatných spojov (tyč na platni).
Poznámka k termínu realizácie:Dĺžka trvania kurzu: 3 dni.
Plánované termíny: Mesačne, resp. podľa dohody.
Rozsah kurzu:24 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Jozef Gajdoš
Telefón:+421907895849
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Adresa:Račianska 71, 83259 Bratislava