pozadie
Posledná zmena: 19.12.2016

Kurz Preskúšania zváračov z bezpečnostných ustanovení za účelom predĺženia platnosti základných kurzov zvárania a zaškolení

Miesto realizácie kurzu:Račianska 71, Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):18 EUR (15.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Náplňou je preskúšať zváračov z bezpečnostných ustanovení po 2 rokoch.
Kurz je určený: Pre tých, ktorí vlastnia zváračský preukaz alebo osvedčenie o zaškolení a musia byť preskúšaní z bezpečnostných ustanovení každé 2 roky.
Podmienky prijatia: Zváračský preukaz alebo osvedčenie o zaškolení.
Obsah: Zvárači musia byť preskúšaní každé 2 roky z bezpečnostných ustanovení za účelom predĺženia platnosti základných kurzov zvárania a zaškolení podľa STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650.
Organizačné údaje o kurze:Preskúšanie robíme každý deň.
Spôsob ukončenia: Predĺženie zváračského preukazu alebo osvedčenia povereným zváračským technológom.

Preskúšanie zváračov organizujeme aj priamo vo firme!
Rozsah kurzu:3 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Jozef Gajdoš
Telefón:+421907895849
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Adresa:Račianska 71, 83259 Bratislava