pozadie
Posledná zmena: 16.12.2014

Kurz Obrábanie kovov - Modul 1

Názov modulu:Základy trieskového obrábania kovov
Miesto realizácie kurzu:Vranovská 4
851 02 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):975.00 EUR
Poznámka k cene:cena sa delí počtom účastníkov vzdelávacej aktivity
Popis akreditácie:akreditácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 0001/2012/35/1
Dátum vydania akreditácie:20.02.2012
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľová skupina:
Osoby so záujmom pracovať v oblasti obrábania kovov.
Absolvent modulu ovláda základy sústruženia, sústruženie vonkajších a vnútorných valcových plôch, vŕtanie a vyhrubovanie a vystružovanie, operácie zapichovania a upichovania, rezanie a sústruženie závitov, základy frézovania, frézovanie rovinných a osadených plôch, frézovanie drážok, rezanie materiálu pilovými kotúčami, frézovanie pomocou jednoduchého deliaceho prístroja.
Odborný garant: Ing.Zdenek Rada
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávaciu aktivitu realizujeme na základe dohody so záujemcom
Rozsah kurzu:150 h.
Doplňujúce informácie:Cieľová skupina: Osoby so záujmom pracovať v oblasti obrábania kovov. Profil: Absolvent modulu ovláda základy sústruženia, sústruženie vonkajších a vnútorných valcových plôch, vŕtanie, vyhrubovanie a vystružovanie, operácie zapichovania a upichovania, rezanie a sústruženie závitov, základy frézovania, frézovanie rovinných a osadených plôch, frézovanie drážok, rezanie materiálu pilovými kotúčami, frézovanie pomocou jednoduchého deliaceho prístroja. Odborný garant: Ing. Zdenek Rada Lektori: Jozef Bordáč , Bc. Marián Franko , Ing. Ľudovít Iván
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Zdenek Rada
Telefón:+421263838417
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Stredná odborná škola technická
Adresa:Vranovská 4, 85102 Bratislava